Nagenoeg de gehele historische binnenstad van Rotterdam werd vernietigd bij het bombardement in 1940. Na de oorlog wordt de stad weer opgebouwd, met onder meer de opening van het moderne winkelcentrum de Lijnbaan in 1953 als gevolg.

Waar de Lijnbaan bij de opening nog als het modernste winkelcentrum van Europa geldt, slaat in de jaren zeventig de verloedering toe. In het NTR-VPRO-programma Andere Tijden is te zien hoe de winkeleigenaren de Lijnbaan in oude luister willen herstellen.