In welke landen liggen de kansen voor online retailers? En hoeveel tijd brengen de inwoners van die landen door op het web? Search Laboratory brengt de mondiale kansen voor online retailers in kaart en laat zien waar Nederland staat ten opzichte van de rest.