​Gezocht: Partij voor de Retail

​Gezocht: Partij voor de Retail

Door Suzanne Geurts
Bron: RetailTrends 3

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en een winkelvriendelijk kabinet is zeer welkom. Hans Boerkamp, beleidsadviseur van INretail, houdt de verkiezingsprogramma’s tegen het licht. Dit zijn de politieke standpunten ten opzichte van de zaken die retailers aan het hart gaan.

Meer werkgelegenheid
Retail-minded: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, Groen- Links, SGP en Partij voor de Dieren

“Verklein het verschil tussen bruto- en nettoloon door lagere werkgeverslasten. Een belangrijk standpunt dat we in veel programma’s zien. Een goede zaak, want dit soort maatregelen stimuleert de werkgelegenheid. Hoe lager de werkgeverspremies, hoe aantrekkelijker het is om nieuw personeel aan te nemen. Tien procent meer werkgelegenheid betekent al gauw zo’n veertigduizend banen erbij in de retail. Een kanttekening plaatsen we bij PvdA en SP, die pleiten om de jeugdlonen vanaf achttien jaar gelijk te trekken met het wettelijk minimumloon. Dat verslechtert uiteindelijk de kansen voor jongeren om aan een baan te komen.”

Minder btw
Retail-minded: geen enkele partij

“Hier kan ik kort over zijn: geen enkele partij stelt een btw-verlaging voor. Hiermee ontkennen ze dat de verhoging in 2012 een crisismaatregel was. De trend is opwaarts, hoger, meer. Wie durft het tij nu te keren? Toegegeven, SP en PVV hebben wel een oproep gedaan voor een verlaging naar negentien procent. En 50PLUS heeft gevraagd om dit te onderzoeken. De SP koos er helaas bewust voor om het onderwerp niet in zijn verkiezingsprogramma te zetten. Samen met andere partijen denken ze dat een verlaging de schatkist zo’n vier à vijf miljard euro per jaar zou kosten. Niet helemaal terecht, want de rekenmeesters houden dan bewust geen rekening met gunstige gedragseffecten, zoals meer bestedingen.”

Meer ruimte voor financieringsmogelijkheden
Retail- minded: VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren

“Voor reguliere kredieten kun je maar bij drie grootbanken terecht. De alternatieve financiering groeit hard, maar de mkb-vraag overstijgt het aanbod nog steeds flink. De markt kan dus wel een impuls gebruiken en dat schrijven de meeste partijen ook. Wij pleiten bijvoorbeeld ook voor een nieuwe durfkapitaalregeling zoals de voormalige Tante Agaathlening die particulier kapitaal bij ondernemers brengt. VVD en SGP noemen deze maatregel ook. De markt voor dit soort investeerders is nog klein maar erg kansrijk. Gelukkig maken veel partijen zich hard voor betere financiering, dus daar valt actie te verwachten.”

Aantrekkelijke winkelgebieden
Retail-minded: VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren

“Een rem op de nieuwbouw en het benutten van leegstand, daar pleiten we voor. Gelukkig zien veel partijen dit ook zo. PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP spreken zich heel helder uit om nieuwbouw te beperken. De SP schrijft zelfs letterlijk: ‘We staan de komende jaren geen nieuwe outletcentra toe, omdat ze kunnen leiden tot verloedering van naburige binnensteden en dorpscentra.’ Daarnaast willen deze partijen – net als VVD, D66 en SGP – de leegstand actief aanpakken. Vreemd genoeg is het CDA de enige die in zijn programma over al deze onderwerpen zwijgt.”

Minder lasten bij ziekte
Retail-minded: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, Groen- Links, SGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS

“Twee jaar lang loon doorbetalen bij ziekte is een te zware financiële last, zeker voor een mkb’er. Hiervoor verzekeren is kostbaar, helemaal als je eerder een langdurig zieke werknemer hebt gehad. Bovenop de kosten van loondoorbetaling komen de kosten van vervanging. Je zit altijd met dubbele lasten. Het is beter om te zorgen voor een reëel pakket aan verplichtingen en de onzekerheid te verminderen. Het goede nieuws is dat dit geluid is doorgedrongen in Den Haag. De meeste partijen willen voor het mkb de loondoorbetaling bij ziekte verkorten tot één jaar.”

Verbeter het ontslagrecht
Retail-minded: VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP

“Nog maar weinig mensen krijgen een vast contract. Dan komt iemand weer op straat, terwijl werknemer en werkgever best samen door willen. De verplichtingen van een vast dienstverband zoals de transitievergoeding bij ontslag zijn de grote spelbrekers. De kosten zijn gewoon niet te overzien. Veel partijen beloven vaste contracten aantrekkelijker te maken. Hoe, dat verschilt. PvdA, SP en GroenLinks willen een verschillende WW-premie, waardoor vaste contracten goedkoper worden voor werkgevers en flexibele duurder. D66 wil alleen nog maar contracten voor onbepaalde tijd, maar dan met snellere, goedkopere ontslagprocedures. VVD en CDA willen juist meerjarige, tijdelijke contracten mogelijk maken. De enige partij die duidelijk pleit voor beperking van de transitievergoeding is de SGP. Ook zegt deze partij: ‘Een werkgever zal meer in persoonlijke ontwikkeling investeren als de kosten met de transitievergoeding verrekend mogen worden.’ Daar maakt INretail zich ook hard voor.”

Kieswijzer voor retailers
Elke partij wil wel iets voor de retailbranche doen, concludeert Hans Boerkamp na zijn analyse van de verkiezingsprogramma’s. Maar welke partij wil wat en op welke manier? En welke plannen sluiten het best aan bij de wensen van retailers? Bekijk hiervoor de Retailstemwijzer (klik hier om de afbeelding op ware grootte te bekijken).