Hoe benut je de wet van schaarste?

Hoe benut je de wet van schaarste?

In zijn boek The Choice Factory combineert Richard Shotton gedragswetenschap en hapklare marketingideeën, met als doel: meer verkopen. In deze artikelreeks zoomen we telkens in op een bepaald type gedrag. De wet van de schaarsheid staat centraal in deel vier. Hoe minder iets verkrijgbaar is, hoe meer we het willen.