Is online nou wel of geen bedreiging voor de supermarkt?

Is online nou wel of geen bedreiging voor de supermarkt?

Onderzoekjes over de rol van e-commerce in de supermarktbranche volgen elkaar in rap tempo op. Volgens de ene studie betekent online het naderende einde voor de fysieke winkel, een andere ziet niet of nauwelijks impact. Waar komen die verschillen vandaan?