Whitepaper


Transformatieatlas Retail

De transformatie naar woningen kan zorgen voor een reductie van een half miljoen vierkante meter aan kansarme winkelmeters. Dat komt neer op een halvering van de structurele leegstand, concludeert de Rabobank in een studie naar het transformatiepotentieel van de winkelmarkt.


City-as-a-service

31 procent van de Nederlanders verwacht dat particulier bezit gaat afnemen en meer gebruik wordt gemaakt van producten als dienst. Dat blijkt uit het rapport City-as-a-service van ABN Amro, waarvoor 1.354 Nederlanders zijn ondervraagd door GfK. In het rapport worden zeven servicemodellen beschreven die ontstaan als stadsbewoners geen producten kopen, maar diensten afnemen. Er is onder meer onderzocht in hoeverre consumenten openstaan voor fashion- en food-as-a-service. 


Fashion Transparency Index 2018

Fashion Revolution doet sinds de ramp in kledingfabriek Rana Plaza jaarlijks onderzoek naar de transparantie van modebedrijven wat betreft hun productieomstandigheden. Voor deze vijfde editie werden 150 grote internationale merken en retailers onder de loep genomen.


Wordt het afgeslankte retaillandschap weer sexy?

Waar retail voor de crisis nog gezien werd als een van de meest ‘sexy’ sectoren, wordt de sector in de afgelopen jaren vaak in één adem genoemd met negatieve associaties zoals faillissementen, banenverlies en leegstand. Maar waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Lindenaar & Co bracht in kaart wie de moeilijke jaren glansrijk doorkwam en wat deze 'retailoverlevers' bindt.


Conversational commerce

Spraakassistentie groeit de komende drie jaar uit tot de meest gebruikte methode voor interactie met consumenten. Daardoor zal onder meer het bezoek aan fysieke winkels verder teruglopen. Dat voorspelt Capgemini in een nieuw rapport over conversational commerce, waarvoor ruim vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn ondervraagd.


The State of Omnichannel

Nagenoeg alle retailers zijn van mening dat investeringen in omnichannel cruciaal of erg belangrijk zijn voor succes. Slechts een klein deel (acht procent) gelooft dat zijn bedrijf volledig omnichannel is, terwijl twaalf procent aangeeft over de juiste omnichannel technologie te beschikken. Dat blijkt uit het rapport The State of Omnichannel van Brightpearl, waarvoor 352 retailers zijn ondervraagd.


JLL Ranking Retail Report 2017

JLL laat met deze Ranking Retail 2017 op basis van 33 indicatoren zien welke binnenstad, objectief gemeten, aantrekkelijk is voor consumenten, retailers en beleggers.   Retail in transitie: de ontwikkeling van Points of Engagement

De retailomgeving verandert in een snel tempo. Waar fysieke winkels ooit de primaire transactieplekken waren, zijn ze nu in transitie. Winkels kunnen zich niet langer focussen op de transactie als hun belangrijkste doel. Moeten we de definitie van ‘de winkel’ aanpassen? Worden winkels Points of Engagement?


Groei in retail

Deze groeiagenda laat zien hoe de regering de positie van de retail non-food kan versterken. We willen aantrekkelijke, levendige winkelgebieden creëren met ruimte voor ondernemerschap en met meer werkgelegenheid. Groei in retail door vijftien kernpunten: meer, minder, beter.
De staat van de Europese consument

Eens in de twee jaar doet de Europese Commissie onderzoek naar het gevoel en het gedrag van Europese consumenten met de Consumer Conditions Scoreboard. Ook retailers worden onderzocht over zaken als crossborder e-commerce en de omstandigheden voor retail in de Europese Unie. 


De groeipotentie van online boodschappen

Dirk loopt risico op 0,98 procent omzetdaling als gevolg van de groei van online boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van data-analysebureau Veneficus. Ook Vomar en Albert Heijn riskeren relatief veel omzetverlies op korte termijn, met dalingen van respectievelijk 0,93 en 0,89 procent. Jumbo, Spar en Emté lopen met waardes net onder de 0,8 procent minder risico. De onderzoekers keken voor hun rapport naar het potentieel van online boodschappen in verschillende gemeenten in de Randstad. 


Toekomstperspectief voor af te stoten Blokker-locaties

De winkelsluitingen bij Blokker zorgen er mogelijk voor dat de winkelleegstand met bijna veertigduizend vierkante meter oploopt. Colliers International verwacht dat er 140 winkels worden afgestoten, waarbij voor vijftig winkels waarschijnlijk snel een nieuwe huurder gevonden. Voor de overige negentig locaties zijn de vooruitzichten minder hoopgevend, zo blijkt uit een analyse van de vastgoedadviseur.

RetailTrends