Brussel gaat fabrikanten dwingen elektrische apparaten fors zuiniger te maken. De onzuinigste modellen worden uit de winkels geweerd, stelt de Europese Commissie in nieuwe eisen. Ook komen er normen voor de stand-bystand.

Zuinigere wasmachines, koelkasten en telefoonladers moeten het milieu helpen. Ook kachels moeten milieuvriendelijker worden. Verwacht wordt dat vanaf 2020 180 miljoen ton  CO2 minder kan worden uitgestoten. Dat is evenveel als de huishoudens in Frankrijk, Italië en Engeland nu uitstoten.

Straatverlichting is als eerste aan de beurt, in een overleg met producenten en EU-landen. Later dit jaar volgt ook overleg over normen voor stand-byverbruik in onder meer tv's en computers. Jaarlijks gaat enorm veel stroom verloren door dvd-spelers of televisies op stand-by.

In 2008 volgen de eerste besluiten over energiezuinigere normen, waaronder die over straatlampen en kantoorverlichting. Uitfasering van onzuinige gloeilampen staat op de agenda voor begin 2009.