‘Kaf wordt alsnog van het koren gescheiden’

Niet alle retailers zijn in staat om te profiteren van de positieve toekomstverwachting voor de sector. Het verschil tussen de koplopers en achterblijvers zal in 2015 verder toenemen. Dat stelt de Rabobank in zijn nieuwste thema-update over de detailhandel.

Door positieve signalen als een groei in particuliere consumptie, dalende werkloosheid, meer woningtransacties en een positievere consument denkt de Rabobank dat het komend jaar beter zal gaan in de retail. Buitenlandse toetreders, branchevervaging, ketenintegraties en technische innovaties hebben de sector echter fundamenteel veranderd, terwijl de mate waarop retailers daarop inspelen volgens de bank behoorlijk verschilt. ‘De verwachting is dat het kaf nu alsnog van het koren wordt gescheiden.’

Rabobank ziet vier grenzen die retailers moeten verleggen, willen zij van de economische groei gaan profiteren. Allereerst bieden technologieën als 3D-printing en big en smart data diverse mogelijkheden. Het is volgens de bank zaak om deze ontwikkelingen in de gaten te houden, kansrijke mogelijkheden te testen in bijvoorbeeld pilotwinkels en vervolgens de meest succesvolle technologieën in te voeren.

Verder ziet de bank de grenzen binnen en buiten de retailsector steeds verder vervagen, met concepten die food en non-food combineren, producenten die zelf gaan retailen en retailers die meer zelf gaan produceren. Winkeliers kunnen daardoor meer gevarieerde, aantrekkelijke en gemengde concepten bieden en meer marge pakken op private labels.

Rabobank ziet ook kansen via een (inter)nationale expansie, mits er lokaal maatwerk wordt geboden. De vierde en laatste grens is die tussen mensen, zoals klanten die niet langer als groep maar als individu aangesproken willen worden. Retailers kunnen daar enerzijds op inspelen met smart data en anderzijds met gastvrijheid en begeleiding. De horeca is volgens de bank op dat laatste punt verder dan de retail. ‘Waarom geen personeel uit die sector aannemen om vervolgens het ‘eigen’ personeel hiervan te laten leren en op een hoger niveau te brengen?’

RetailTrends

Sonos, een lust voor het oor

Exclusief voor members van RetailTrends: in deze verstilde, hippe ruimtes van...