​Ikea opereert energieneutraal in Scandinavië

Met de opening van een derde windmolenpark werkt IKEA voortaan volledig energieneutraal in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. IKEA wil in 2020 wereldwijd volledig energieneutraal werken.

IKEA Group heeft nu 46 windmolens in Zweden. Zij leveren voldoende energie om circa 72 duizend huishoudens van energie te voorzien en de CO2-uitstoot met 288.500 ton te verminderen. Warmtewinning uit biomassa bij de eigen fabrieken in Zweden zorgt ervoor dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt verbruikt in de Noord-Europese landen.

In 2015 investeert de IKEA Group wereldwijd 1,5 miljard euro in wind- en zonne-energie. IKEA heeft 314 windmolens in negen landen en op de daken van alle vestigingen liggen in het totaal 700 duizend zonnepanelen. Door de bouw van windparken zijn ook de Verenigde Staten en Polen hard op weg om zelf voldoende duurzame energie op te wekken.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends