​Wie haalt de zilvervloot binnen?

Dat de jeugd de toekomst heeft, is inmiddels verworden tot een halve waarheid. Terwijl de groep jongeren krimpt, blijven de vijftigplussers in aantal groeien. 39 procent van de Nederlanders is momenteel ouder dan vijftig jaar. Dat zijn ruim 6,6 miljoen consumenten, en die groep wordt alleen maar groter.

De vergrijzing is lange tijd beschouwd als een blok aan het been van de maatschappij en het bedrijfsleven. Houden we de AOW in tact? Hoe moet het met onze pensioenen? En waar halen we straks ons personeel vandaan? Deze vragen zorgden en zorgen voor de nodige hoofdbrekens. Maar ondertussen groeit het besef dat er ook kansen zijn. Voor de retail bijvoorbeeld. De cijfers zijn helder: in 2015 is 39 procent van de Nederlandse bevolking vijftig jaar of ouder; de groep tot twintig jaar maakt nu 23 procent van onze samenleving uit. Volgens de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kent de vergrijzingsgolf in 2040 zijn hoogtepunt wanneer 44 procent van de Nederlandse bevolking vijftig jaar of ouder is. Dé oudere consument bestaat niet (zie grafiek ‘Ouderen in Nederland’).

De vijftiger van nu is niet te vergelijken met de vijftiger van twintig jaar terug. En vijftigers zijn vanzelfsprekend niet te vergelijken met bijvoorbeeld zeventigers.

De koopkracht van vijftigplussers is sterk en dat heeft niet alleen te maken met hoge inkomens. Deze groep bezit driekwart van het totale particuliere vermogen in Nederland, rekent Rabobank voor. Waarbij vrouwen het vaakst over de portemonnee gaan. Zij beheren zestig procent van het besteedbare geld en zij nemen de meeste beslissingen op het gebied van uitgaven, volgens Stichting Route 50. Vinden retailers voldoende aansluiting bij deze verschillende oudere consumentengroepen? En hoe stem je je personeelsbeleid hier op af? De laatste vraag sneeuwt nog weleens onder bij de eerste. Hoewel we ‘middenin’ de vergrijzing zitten is het vaak nog zoeken naar antwoorden. De vergrijzingsgolf is geen Nederlandse aangelegenheid. Ook in de landen om ons heen groeit de groep ouderen en bovendien worden onze ouderen steeds ouder, ook wel de ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. Retailers met een aanwezigheid op verschillende Westerse markten doen er dan ook verstandig aan hier rekening mee te houden op strategisch niveau. En dat gaat verder dan de wijsheid senioren niet direct op hun leeftijd aan te spreken.

Als we ergens lessen kunnen opdoen, dan is het wel Japan. De Japanse samenleving heeft wat vergrijzing betreft jaren ‘voorsprong’ op die van ons. Een derde van de bevolking telt zestig jaar of ouder. Azië-correspondent Wouter van Cleef constateert dat Japan de zilveren generatie omarmt en gaat op zoek naar de learnings voor Nederlandse retailers.

Zoals iedere klant willen ook Japanse senioren een goed product kopen voor een aantrekkelijke prijs, vertelt consultant Hiroyuki Murata hem. Veel Japanse ouderen hebben behoorlijk wat te besteden en zijn best bereid de portemonnee te trekken voor goede spullen. Een tweede les is volgens Murata de winkelinrichting geschikt te maken voor oudere klanten. Warenhuis Keio beheerst die techniek als geen ander, maar er zijn meer algemene tips. “Door schappen wat lager te zetten kunnen klanten eenvoudiger producten pakken. Geef ook prijskaartjes een groter lettertype, zodat deze beter leesbaar zijn”, aldus Murata. De laatste belangrijke les die retailers – van restaurant tot supermarkt en reisbureau tot kiosk – volgens hem moeten leren is dat het serviceniveau van absolute topkwaliteit moet zijn om ouderen te trekken. “Gastvrijheid is enorm belangrijk.”

Bron: RetailTrends 5