​Merknaam Geddes & Gillmore onder de hamer

De intellectuele eigendomsrechten van Geddes & Gillmore worden vanaf volgende week geveild. BVA Auctions veilt onder meer de merkrechten, beeldmerken en database in opdracht van de curator van de failliete modeketen.

Geddes & Gillmore werd in april voor de tweede keer in ruim twee jaar tijd failliet verklaard. Ten tijde van het faillissement beschikte de keten nog over zeven vestigingen, nadat er al meerdere zaken waren gesloten vanwege financiële problemen. De fashionretailer wist sinds zijn doorstart geen winst te maken en stond na een verlies van bijna zes ton in 2014 tot aan zijn faillissement alweer voor ruim 371 duizend in het rood.

Curator Robbert Roeffen liet in zijn faillissementsverslag nog weten dat een aantal geïnteresseerden zich bij hem had gemeld, maar tot een nieuwe doorstart is het niet gekomen. Er kan nu onder meer een bod uitgebracht worden op de domeinnamen en merkrechten voor binnen- en buitenland. De veiling loopt van 18 tot en met 22 september en moet minstens 27.500 euro opleveren.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends