​Relevant Holdings heeft haast met BAS Group

Vanwege serieuze financiële problemen bij BAS Group krijgt Relevant Holdings sneller dan gebruikelijk groen licht voor een overname. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt maandag dat een snelle overname van belang is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de winkels van Dixons, MyCom en iCentre.

Doorgaans is het verboden om een concentratie binnen vier weken na melding daarvan tot stand te brengen. BAS Group heeft echter nauwelijks middelen beschikbaar om voorraad in te kopen. Zo heeft een aantal verzekeraars de kredietlimieten verlaagd en leveranciers hun eigen interne limieten naar beneden bijgesteld. Tevens wilden de banken geen nieuwe krediet verstrekken omdat het elektronicaconcern de oude afspraken al niet na kon komen.

De voorraden in het distributiecentrum van BAS Group zijn bovendien onbruikbaar, vanwege mogelijke eigendomsrechten van leveranciers. Doordat de nieuwe eigenaar de winkels niet kan bevoorraden beginnen ze leeg te raken, met als gevolg dat de omzet de afgelopen twee weken is teruggelopen.

Verder heeft Apple per e-mail aan Relevant Holdings laten weten dat de winkels nog maar enkele dagen ondersteund worden, als duidelijkheid over de toekomst uitblijft. Officiële resellers van Apple moeten namelijk aan strenge voorwaarden voldoen om zijn producten te mogen verkopen. Deze status staat volgens de nieuwe eigenaar op de tocht als de wettelijke wachtperiode moet worden nageleefd. Daarnaast is Relevant Holdings bang dat andere partijen werknemers gaan werven, die een opleidingstraject bij Apple hebben doorlopen.

Ook wijst het concern erop dat er snel onderhandeld moet worden over nieuwe huurcontracten, zodat verhuurders de overeenkomsten niet opzeggen nu er geen huur betaald wordt.

Het ACM geeft Relevant Holdings toestemming om de winkelformules onder te brengen in zijn organisatie, waar ook Phone House en Optie1 onderdeel van uitmaken. De toezichthouder bekijkt nog wel in hoeverre hier mededingingsbezwaren voor zijn, waardoor een overname uiteindelijk nog (deels) kan worden afgeschoten.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends