​Hulp voor personeel failliete winkelketens

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met UWV en sociale partners ontslagen winkelpersoneel helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Ze zijn bang dat duizenden mensen door de recente faillissementen hun baan verliezen, schrijft De Financiële Telegraaf.

Ontslagen winkelmedewerkers hebben grote moeite met het vinden van een nieuwe baan, zegt voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. “Het gaat hier om mensen die soms wel meer dan twintig jaar in dezelfde winkel hebben gestaan.” Hij wijst erop dat deze mensen, met weinig of geen scholing, ineens moeten solliciteren. CNV vreest voor meer dan tienduizend ontslagen, nog voor de zomer, als gevolg van de kaalslag in de winkelstraten.

CNV denkt aan de oprichting van een landelijk mobiliteitscentrum detailhandel, van waaruit winkelpersoneel moet worden begeleid naar nieuw werk. Het kabinet zou daar snel geld voor moeten vrijmaken, vindt Fortuin. Er liggen volgens hem nog miljoenen op de plank voor de sectorplannen die hiervoor direct kunnen worden ingezet. Detailhandel Nederland staat positief tegenover zo'n mobiliteitscentrum.

De groei van het aantal banen in de detailhandel blijft dit jaar achter ten opzichte van 2015 en andere branches, blijkt uit cijfers van UWV. In totaal komen er elfduizend banen bij, een groei van 1,3 procent. Het gaat dan niet om klassieke winkelmedewerkers, maar vooral om werk in bijvoorbeeld distributiecentra en klachtenafhandeling.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends