Retailondernemers in het mkb hebben vorig jaar meer 3,2 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. De winst liep gemiddeld zelfs met 37,4 procent op, zo blijkt een sectorrapport van accountantsorganisatie SRA.

SRA heeft voor het rapport gebruikgemaakt van ruim honderdduizend jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar. Daaruit blijkt volgens de organisatie dat de detailhandel na een aantal moeilijke jaren in 2015 de opgaande lijn heeft gevonden. De omzet ligt echter nog veel lager dan voor het begin van de crisis in 2008, terwijl de branche moeilijk kan opschalen naar een hogere versnelling omdat consumenten vooralsnog voorzichtig blijven.

Waar grote retailers als V&D en DA omvielen, hadden kleinere retailers volgens het SRA juist voordeel van de aantrekkende economie, woningmarkt en koopkracht. Vier op de tien retailers zag zijn winst met vijftig procent of meer toenemen. De personeelskosten liepen weliswaar met 1,2 procent op, maar de brutomarge verbeterde met 3,3 procent. Bovendien daalden de langlopende schulden met ruim zes procent, waar de totale mkb die juist licht zag toenemen.

Retailondernemers in het mkb zijn volgens het rapport optimistisch over dit jaar. Ze denken verder te kunnen profiteren van de aantrekkende economie, met een stijging van de omzet en winst als gevolg. Het investeringsniveau stijgt vooralsnog echter niet significant, stelt het SRA. ‘Om de branche structureel naar een hoger niveau te tillen, zullen retailers flexibel moeten inspelen op de veranderende vraag en moeten investeren in (technologische) vernieuwing, personeel en onderscheidend vermogen’, aldus de organisatie.