​Jaarcongres RetailAgenda 2016

​Jaarcongres RetailAgenda 2016

Wat kunt u verwachten?
De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775 duizend mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er hun eerste werkervaring op doen. De detailhandel is goed voor 110 duizend bedrijven die een bijdrage van 93 miljard per jaar aan onze economie leveren. Daarnaast vormen winkels samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen en zijn winkelstraten een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Met de afspraken in de Retailagenda willen de ondertekenaars de retail toekomstbestendig maken.

Binnen de retail vinden grote, structurele veranderingen plaats. Door nieuwe technologie, veranderingen in bevolking en economische ontwikkelingen veranderen de wensen van de consument. Deze winkelt meer online, heeft meer informatie over producten, verandert zijn bestedingspatroon en hecht meer waarde aan gemak en beleving. Winkelen moet makkelijk en leuk zijn.

De veranderingen gaan steeds sneller en hebben niet alleen effect op de retailers en hun werknemers, maar ook op vastgoedeigenaren, gemeenten en provincies en financiers. De veranderingen leiden op de vastgoedmarkt tot een overschot van winkeloppervlakte en een grotere behoefte aan flexibiliteit van winkelruimte. Deze flexibiliteit wordt ook van retailers verwacht. Om succesvol in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen moeten zij wendbaar en innovatief zijn. Daarbij verdwijnen grenzen tussen branches, sectoren en verkoopkanalen.

Hoe kan retail toekomstbestendig gemaakt worden? Topsprekers uit verschillende disciplines geven tijdens dit kwaliteitscongres hun visie op de toekomst van retail en vastgoed.

Hoofdprogramma en sprekers
12:00 – 13:00 uur: Luxe netwerklunch

13:00 uur: Opening plenaire programma door dagvoorzitter Frank Quix, managing director Q&A Research & Consultancy13:05 uur: Marijke van Hees, voorzitter overleg Retailagenda Ministerie van Economische Zaken

Als voorzitter van de Retailagenda deelt zij de actuele stand van zaken omtrent dit belangrijke dossier. Met de afspraken in de Retailagenda willen de ondertekenaars de retail toekomstbestendig maken. In 2014 startte de Retailagenda. Waar staan we nu in deze belangrijke samenwerking tussen de overheid, retailers en vastgoedbeleggers?

- Retailagenda; de binnenstad voorbij;
- de klem van de krimp;
- en ruimte voor innovatie!

13:35 uur: John Terra, research director Q&A Research & Consultancy
Q&A Research & Consultancy is uitgegroeid tot een leidende adviespartner in de retailbranche. Tijdens het Jaarcongres Retailagenda zal John Terra diverse onderzoeksresultaten delen die inzicht geven in de ontwikkelingen van de retailsector die volop in beweging is.

- De zes belangrijkste KPI’s voor een winkelgebied, belangrijk voor alle partijen
- De impact van vergrijzing op non-food retail en hoe daarop in te spelen
- Visie op de diverse sectoren, hoe presteert welke sector?

14:05 uur: Harry Bruijniks, ceo Euretco
Onder het motto 'De kracht achter zelfstandig retailend Nederland' biedt Euretco diensten, inkoopkracht, merken en formules aan om de ruim 2.000 aangesloten zelfstandig ondernemers binnen de retail met zo'n 2.900 winkels, dezelfde voordelen en concurrentiekracht te bieden als het grootwinkelbedrijf en de franchiseketens. Euretco zorgt voor een stevige backbone met Centraal Betalen, inkoopkracht, administratieve diensten, online services, merken en formules.

- De retailagenda van Euretco
- Het belang van de zelfstandige retail detailhandel voor de vastgoedsector provincies en gemeentes, nu en in de toekomst

14:35 uur: Pauze

15:05 uur: Rogier Hendriks, commercieel directeur a.s.r. Vastgoed Projecten
Het Leidsche Rijn Cetrum in Utrecht heeft een rumoerige start gekend. Zo zou er weinig vraag zijn naar winkelruimtes door retailers. Het plan zou eerst 48.000 m2 groot worden maar werd fors verkleind. Hoe staat het er nu voor met dit winkelcentrum en hoe hebben zij alle obstakels overwonnen?

- Leidsche Rijn Centrum Utrecht: het compleet nieuwe stadshart voor 100.000 inwoners
- Innovatieve ideeën voor een aantrekkelijk winkelgebied
- Online en offline winkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden

15:35 uur: Anneke M.E. de Vries, senior vice president real estate, construction & franchise Albert Heijn
Anneke de Vries is directeur van Ahold Europe Real Estate & Construction. Met haar afdeling geeft zij ondersteuning aan vastgoedgerelateerde activiteiten binnen Ahold Europe.

- De toekomst kun je maken! Hoe?
- Het belang van innovatie en continu vernieuwen in retail (supermarkt)vastgoed

16:05 uur: Jempi Moens, chief imagination officer Fresh Forward
Jempi is opgeleid als psycholoog en MBA marketing en oprichter van Fresh Forward. Jempi ontdekte in de jaren ’90 dat creativiteit en verbeelding Jempi is opgeleid als psycholoog en MBA marketing. Vanaf zijn 25ste is hij al aan het ondernemen. Jempi ontdekte in de jaren ’90 dat creativiteit en verbeeldingskracht de sleutels zijn om tot impactvolle vernieuwing te komen…weg van de vergadertafels en spreadsheets dus. Als ‘Chief Imagination Officer’ is Jempi altijd op zoek naar echte vernieuwing. Hij zal zijn toekomstvisie delen over de retailsector.

- Next level gebiedsontwikkeling
- Werken vanuit een gezamenlijke droom, disruptie en verbeeldingskracht
- Succesvolle samenwerking tussen alle centrum stakeholders Almere

16:35 uur: Jan Meerman, directeur INretail
INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. Zij lobbyen om ondernemen makkelijker te maken. Hun retailprofessionals ondersteunen en adviseren over o.a. juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast hebben zij een duidelijke visie op de toekomst van het retaillandschap.

- Bruisende binnensteden en vitale dorpskernen
- Winkelstraat nieuwe stijl
- De meerwaarde van duidelijk dna

17:05 uur: Afsluiting door dagvoorzitter
17:10 uur: Netwerkborrel

Praktische informatie
Datum: donderdag 10 november 2016
Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam
Organisatie: Vastgoedjournaal en RetailTrends Media
Kosten deelname: 295 euro (excl. btw)

Aanmelden?
Mail uw contactgegevens o.v.v. ‘RetailAgenda’ naar events@retailtrends.nl.