Nederlandse detaillisten denken de komende twaalf maanden gemiddeld 9,5 procent meer omzet te boeken. De winst komt naar verwachting van de ondernemers 7,8 procent hoger uit. Dat blijkt uit een sectorrapport van accountantsorganisatie SRA.

De detailhandel denkt het veel beter te doen dan het mkb als geheel, waar de groeiverwachting op 7,2 procent (omzet) en 6,4 procent (winst) ligt. De branche heeft de laatste tijd de wind weer in de zeilen, concludeert SRA. Zo groeit de economie, trekt de koopkracht aan en piekt het consumentenvertrouwen, waardoor consumenten meer uitgeven. Daarnaast zijn binnenlandse factoren die de groei drukten, zoals de haperende woningmarkt, afgezwakt of verdwenen.

Detaillisten denken dat de personeelskosten het komende jaar met 5,7 procent zullen toenemen. De inkoopwaarde groeit daarnaast naar verwachting met twee procent.

Verder is de investeringsbereidheid in de detailhandel groter dan bij het mkb als geheel. Winkeliers verwachten dat de investeringen met 6,9 procent toenemen, ten opzichte van 3,2 procent in het gehele mkb. Vorig jaar werd twee procent van de omzet door retailers geïnvesteerd, ten opzichte van drie procent in 2014.

De kans dat een winkelier in grote financiële problemen komt ligt op negen procent. Dat betekent volgens de accountantsorganisatie dat bedrijven in de detailhandel in 2015 nog over onzekerheden beschikten om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage winkeliers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen steeg van 62,1 procent in 2014 naar 65,7 procent in 2015. Daarmee blijft de branche nog behoorlijk achter bij het mkb als geheel, dat naar 75,7 procent is gegroeid.