​Pilots met ruilverkaveling tegen winkelleegstand

​Pilots met ruilverkaveling tegen winkelleegstand

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start samen met het Kadaster een stimuleringsprogramma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Dit jaar worden tien pilots gehouden, die onder meer de winkelleegstand moet aanpakken.

Drie van de tien pilots zijn toegespitst op het compacter maken van het centrum om de leegstand in de retail aan te pakken. Daarbij gaat het om de binnenstad van Assen, het centrum van Steenwijk en winkelgebied De Veentjes in Doetinchem. Andere pilots richten zich onder meer de transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren volgens de overheid zelf hoe hun omgeving eruit komt te zien. Het biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen afspraken te maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Eigendommen kunnen geruild worden op een manier dat alle partijen er baat bij hebben.

Er is een quickscan beschikbaar, die iedereen met ontwikkelplannen kan invullen om te kijken of die plannen via kavelruil te verwezenlijken zijn. Een stappenplan moet hen helpen een kavelruilproject op te starten. In 2019 wordt stedelijke kavelruil wettelijk geregeld in de Omgevingswet.

RetailTrends