​Detailhandel telt minder starters, meer stoppers

​Detailhandel telt minder starters, meer stoppers

Het aantal retailbedrijven dat ermee stopt is in 2016 voor het tweede jaar op rij toegenomen. In totaal gaven 12.780 retailers er de brui aan, het hoogste aantal sinds piekjaar 2013. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het statistiekbureau berekende eerder dat het aantal faillissementen in de retail sinds 2013 steeds verder terugloopt. Waar er dat jaar nog 904 uitgesproken faillissementen waren, stokte de teller in 2016 ‘al’ op 515. Hoewel het aantal faillissementen verder terugloopt, neemt het totale aantal opheffingen dus juist toe.

De 12.780 opheffingen in 2016 betekenen een toename van dertien procent ten opzichte van een jaar eerder. In nagenoeg alle sectoren die het CBS onderscheidt worden meer opheffingen genoteerd. Daarvan is sprake als het gros van de activiteiten wordt beëindigd, zonder dat een ander bedrijf ze voortzet. Belangrijke redenen voor opheffing zijn onder meer pensioen en niet rendabele bedrijven. Ruim de helft van alle opheffingen komt voor in de branche ‘detailhandel, geen winkel of markt’, die wordt gedomineerd door webwinkels.

Het aantal starters in de detailhandel ligt met ruim veertienduizend op het laagste niveau sinds 2010. Ruim negenduizend oprichtingen vallen in de categorie ‘detailhandel, geen winkel of markt’.

Inmiddels zijn 114.720 bedrijven actief in de detailhandel, tegenover iets meer dan 113 duizend een jaar eerder. Dat het aantal retailers is toegenomen, komt doordat het aantal starters nog altijd hoger ligt dan het aantal stoppers.

RetailTrends