Algemene verordening gegevensbescherming: wat moet u weten?

Op 25 mei 2016 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, vanaf 25 mei 2018 zal de AVG ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. De gewijzigde regels zullen een grote impact hebben op de verwerking van data door vele organisaties in heel Europa – en dat juist nu het onderwerp (big) data booming is. Köster Advocaten biedt een aantal handreikingen om stappen te zetten naar het privacyproof maken van een organisatie. Allereerst komt de achtergrond van de regels (wetgeving) kort aan bod, waarna aan de hand van concrete vragen wordt uitgelegd waar de aandachtspunten zitten.