Driekwart oud-V&D’ers weer aan het werk

Driekwart oud-V&D’ers weer aan het werk

Een jaar nadat de warenhuizen van V&D definitief op slot gingen had 72 procent van de oud-medewerkers weer een baan. Een kleine tien procent van die groep ontvangt een gedeeltelijke WW-uitkering, blijkt uit cijfers die het UWV heeft gepubliceerd.

7500 van de ruim tienduizend oud-V&D’ers was eind februari dit jaar weer aan het werk. Verder hebben elfhonderd oud-medewerkers nog geen baan, maar wel een WW-uitkering. Zeventienhonderd mensen hebben geen werk en ook geen WW-uitkering, terwijl een kleine groep AOW of pensioen ontvangt of onder een vangnetregeling valt. 

Ongeveer 68 procent van het voormalige V&D-personeel was jonger dan dertig jaar. Vooral mensen uit die groep wisten een nieuwe baan te vinden, zo’n tachtig procent. Van de groep tussen dertig en vijftig jaar, heeft 74 procent nieuw werk gevonden. Van de vijftig-plussers, die veertien procent van V&D’s personeelsbestand uitmaakten, was iets minder dan een derde eind februari aan het werk.

Oud-personeel van de failliete warenhuisketen vindt vooral weer werk in de detailhandel of horeca. 62 procent is in een van die sectoren terechtgekomen. Daarna volgen de bedrijfstakken gezondheidszorg en overige zakelijke dienstverlening, met respectievelijk tien en negen procent.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends