Er moet een breder draagvlak komen voor nascheiding van verpakkingsafval. Dat is de centrale gedachte en het doel achter het boekwerkje ‘Nascheiding verpakkingen – De beste oplossing voor het milieu tegen de laagste kosten’, deze week uitgegeven door EcoVerpakkingen en de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK).

In het boekje zegt AH’s topman Dick Boer bijvoorbeeld: “Ik vind het jammer te moeten constateren dat er lang niet altijd gebruik wordt gemaakt van de beschikbare technologie."

Bij nascheiding wordt het afval niet meer vooraf, maar achteraf gescheiden. De consument en het bedrijfsleven kan dus al het afval, behalve glas en karton, in één vuilnisbak gooien.

Meer informatie over ‘Nascheiding verpakkingen – De beste oplossing voor het milieu tegen de laagste kosten’ op RetailBooks.nl.