Deze week gaat een onderzoek van start naar hoe gemeenten distributieknelpunten aanpakken. De 31 grootste gemeenten van ons land worden daarbij onder de loep gelegd. De commissie, onder leiding van Eindhovens burgemeester Alexander Sakkers, gaat op basis van dit onderzoek bepalen hoe zij de kwestie het komende halfjaar gaat benaderen.

Volgens de commissie hebben knelpunten in de distributie zowel economische aspecten, zoals gezonde winkelgebieden, kostenstijgingen door schaarste aan tijd en plaats om te bevoorraden, als ‘leefbaarheidsaspecten’ (fijnstof, veiligheid, geluid en uitstraling).

De verantwoordelijkheid voor het oplossen van de knelpunten ligt in eerste instantie bij de gemeenten, aldus de commissie. Dat is namelijk de partij, “die op basis van haar positie in het maatschappelijk speelveld, de regie in handen moet nemen bij het aanpakken van stedelijke distributie. Overigens heeft ook het bedrijfsleven hierin een belangrijke rol, want alleen door goede samenwerking kunnen de beste resultaten worden bereikt.”

Half september worden de onderzoeksresultaten verwacht.