Blog


Retailers zet je schrap voor de volgende fase van het coronavirus

Doordat we zoveel tijd binnen doorbrengen stijgt juist de verkoop van sportspullen, betaalde streamingdiensten en thuiswerkproducten. Ook is e-commerce enorm gestegen. Het consumentengedrag is in korte tijd radicaal veranderd. Retailers spelen met de vraag wat dit voor hen betekent, zodat zij niet alleen tijdens maar ook na de coronacrisis kunnen inspelen op het veranderend koopgedrag.Pick, pack en ship als een pro: vier tips voor online retailers

Consumenten hebben hoge verwachtingen van e-commerce. Tegelijkertijd heeft e-commerce te maken met uitdagingen, zoals toenemende magazijn-, transport- en personeelskosten. Dit betekent dat je als magazijnoperator of online retailer je processen efficiënt moet indelen als je wilt blijven concurreren. Hoe bepaal je binnen een e-commerce operatie welke verbeteringen hun vruchten afwerpen? Vier tips om het pick, pack- en shipproces als een echte pro in te richten. 


Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden moeten serieus genomen worden. De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten. Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van de Rabobank geven diverse ideeën die een nieuwe impuls aan winkelgebieden kunnen geven. 
Personalisatie leidt retailers naar nieuwe businessmodellen

Retailers hebben afscheid genomen van hun Excel-bestanden om de belangrijkste data omtrent de KPI’s van hun offline en online activiteiten bij te houden. Zij hebben in het recente verleden grote stappen gezet met data analytics en business intelligence. Retailers realiseren zich dat de juiste technologie beschikbaar is en dat de mogelijkheden van BI voor de sector veelbelovend zijn. Waar liggen hun grootste kansen?


Het wijkwinkelcentrum van de toekomst

Is er nog toekomst voor het wijkwinkelcentrum? Jazeker. Maar niet op de huidige manier, stelt adviseur vastgoed Corneel Jonkers. ‘De klantbeleving is leidend. Speel in op de behoefte van de omwonenden. Het ideale wijkwinkelcentrum is een ontmoetingsplek.’ Maar hoe komen we zo ver?


Kansen benutten door winkels en online te combineren

In al het online geweld zou je bijna vergeten dat het overgrote deel van de retailverkopen nog steeds via winkels gaat en dat juist de combinatie van winkels en online enorm krachtig is. In dit artikel behandelen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van Rabobank de sterke punten van enkele gecombineerde businessmodellen en geven aan wat nodig is om de kansen te benutten.RetailTrends