Blog​De strijd om online vers

Pieter van den Broecke analyseert de oprukkende online versaanbieders en de gevolgen daarvan voor de kwaliteitseisen. En wat betekent dit voor de supply chain van retailers?


RetailTrends