achtergrond


V&D: wankel warenhuis

Andere Tijden laat zien dat de huidige crisis bij V&D niet bepaald de eerste is. Zo vroeg de warenhuisketen zijn personeel in 1991 ook al om loon in te leveren, omdat er niet aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan.RetailTrends