Hoeveel clouds heb je nodig voor een wendbare, flexibele en innovatieve organisatie? Steeds meer, ontdekken grote bedrijven in retail, finance en andere sectoren. Als ze niets doen, dreigen ze de regie over hun multicloud-omgevingen te verliezen. Simac helpt om de regie terug te pakken.

Als het jaar 2020 één ding extra duidelijk heeft gemaakt, is dat het grote belang van een wendbare en slagvaardige organisatie. De winnaars van vandaag zijn de bedrijven die disrupties weten om te zetten in kansen. Digitalisering van de bedrijfsvoering is noodzakelijk om die kansen snel te signaleren en adequaat daarop in te spelen. En die digitale transformatie wordt voor een belangrijk deel gefaciliteerd door de cloud. “De meeste bedrijven kennen inmiddels de voordelen van de cloud. Daarmee kunnen ze hun innovatiesnelheid verhogen en hun time-to-market verkorten. Tegelijkertijd stelt de cloud hen in staat om mensen en middelen efficiënter in te zetten en de security te verbeteren”, verklaart Marc Loo, sales manager bij Simac.

De uitdaging waar bedrijven nu tegenaan lopen, is de grote diversiteit in clouds. Ze werken met ERP- en andere systemen die draaien in verschillende private of public clouds. Ze abonneren zich voor specifieke processen op software as a service (SaaS) die draait in de datacentra zoals die van Amazon, Microsoft of Google. En ze ontwikkelen apps die gebruikmaken van data en services van al die verschillende systemen. Kortom: steeds meer bedrijven werken in meerdere clouds met elk hun eigen kenmerken. “Soms omdat hen dat overkomt, maar steeds vaker omdat ze bewust kiezen voor een multicloud-strategie. Denk aan grote bedrijven die met één omgeving simpelweg niet uit de voeten kunnen, maar ook aan bedrijven die bewust kiezen voor bijvoorbeeld Microsoft Azure vanwege de flexibiliteit en de meegeleverde ondersteuning voor ontwikkelaars”, weet Loo. Regie terugpakken 
Volgens Gartner worstelt in 2021 driekwart van de middelgrote en grote bedrijven met de uitdagingen die een multicloud-omgeving oplevert. Dat zijn uitdagingen op gebieden als connectiviteit, security en kosten. Hoe zorg je voor snelle en betrouwbare verbindingen tussen de applicaties in de verschillende clouds? Hoe voorkom je dat die verbindingen datalekken veroorzaken? En hoe houd je grip op kosten als ontwikkelaars verspreid over het bedrijf met een paar klikken een nieuwe testomgeving kunnen opzetten? “Een multicloud-omgeving bestaat uit verschillende infrastructuren die op verschillende manieren zijn ingericht, verschillende security-regels hanteren en verschillende kostenstructuren kennen. Dat vraagt om regie. Wij helpen bedrijven om de regie terug te pakken en te behouden”, stelt Loo.

Simac biedt bedrijven één portal die hen niet alleen toegang geeft tot hun eigen private clouds, maar ook tot de public clouds van wereldspelers als Amazon, Microsoft, Google, IBM en Oracle. Achter dit portal draait de Simac Cloud|Exchange, die de datastromen tussen alle clouds en de nog aanwezige on-premise systemen efficiënt en > doeltreffend afhandelt. Simac verzorgt het dataverkeer, regelt de security en levert dashboards waarmee bedrijven de stromen kunnen monitoren en de kosten onder controle houden. “Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarmee bedrijven de regie kunnen standaardiseren en centraliseren, onafhankelijk van de gebruikte clouds.” 

Onverwachte kosten 
Met name grip houden op de kosten is een grote uitdaging. Veel bedrijven hebben onvoldoende inzicht in gebruik van de rekenkracht, het geheugen en de aanvullende diensten die een cloud levert. Het gebeurt regelmatig dat bedrijven aan het eind van de maand worden opgeschrikt door onverwacht hoge factuurbedragen, veroorzaakt door excessen in het verbruik. “Wij hebben klanten die zelf nieuwe applicaties ontwikkelen. De ontwikkelaars die ze daarvoor in huis hebben, kunnen daarvoor op eigen houtje een nieuwe omgeving in bijvoorbeeld Microsoft Azure creëren. Dat is nodig om de innovatiesnelheid hoog te houden, maar daardoor weten deze klanten op centraal niveau niet precies in welke mate ze gebruikmaken van deze public cloud. Dat zien ze pas op de factuur aan het eind van de maand. Mede om die reden hebben we zelf een multicloud-oplossing voor cost management ontwikkeld.” 

Digitale rotonde 
Een andere uitdaging is connectiviteit. Het dataverkeer tussen de applicaties in de verschillende clouds neemt alleen maar toe. Als het dataverkeer hapert, is het vaak lastig om te achterhalen waar het probleem zich precies voordoet: in de cloud die de data levert, in de cloud die de data ontvangt of ergens daar tussenin? Geen enkel bedrijf zit te wachten op situaties waarin verschillende partijen met de vinger naar elkaar wijzen.

Simac verschaft bedrijven meer grip op hun dataverkeer, mede dankzij Cloud|Exchange. Alexander Volmer, lead IT-architect bij Simac: “In het verleden hadden we private verbindingen vanuit Simac Cloud naar alle public clouds. Als dan een datastroom van Amazon Web Services naar Microsoft Azure moest worden opgezet, liep die stroom altijd met een omweg via Simac Cloud. Daarom hebben we twee jaar geleden Cloud|Exchange opgezet. Noem het een digitale rotonde met private, goed beveiligde verbindingen naar elke public cloud. Daardoor koppelen we de applicaties in de verschillende clouds uiterst efficiënt aan elkaar.”

De Cloud|Exchange lost dankzij de private verbindingen met de public clouds een belangrijk probleem op: de relatief lange responstijd van het publieke internet, dat normaal gesproken wordt gebruikt om data uit te wisselen met public clouds. Bedrijven met systemen die gevoelig zijn voor lange responstijden, bijvoorbeeld voor telefonie of pinverkeer, kunnen daardoor problemen ondervinden. “Dankzij de Cloud|Exchange zijn deze bedrijven verzekerd van een gegarandeerde responstijd”, aldus Volmer.

Software defined networking 
Simac heeft zich in vijftig jaar tijd ontwikkeld tot de specialist in connectiviteit tussen de verschillende vestigingen van bedrijven. Al in 2012, toen Amazon’s cloud-diensten vooral in Amerika populair waren en Microsofts Azure nog maar net was gelanceerd, heeft Simac een eerste eigen private cloud opgezet en als dienst aangeboden aan klanten. Inmiddels is Simac erin geslaagd, mede vanwege deze achtergrond, om de connectiviteit met hetzelfde hoge kwaliteitsniveau uit te breiden van de eigen private cloud naar de public cloud. Volmer wijst op de huidige ontwikkelingen op het gebied van software defined networking. “De nieuwe generatie ontwikkelaars is opgegroeid met de cloud. Met een paar klikken kunnen ze een nieuwe omgeving in een public cloud configureren en netwerkverbindingen maken met applicaties in andere clouds, maar dat is niet genoeg”, stelt Volmer.

Veel ontwikkelaars realiseren zich volgens Volmer onvoldoende wat de consequenties van hun acties zijn. “Als ergens een probleem ontstaat met een applicatie, is het vaak op het gebied van connectiviteit en security. Bij Simac ademen we connectiviteit en security. Wij hebben daarvoor doorgewinterde netwerk- en security-specialisten in huis, geen ontwikkelaars die dat stukje connectiviteit en security eventjes erbij doen.” 

Roadmap 
Simac heeft dit jaar veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van multicloud-diensten. Die diensten zijn deels gebaseerd op beschikbare tools van Simac-partners als Microsoft, VMware, Cisco en Fortinet, in combinatie met de kennis van Simac in sectoren als retail, finance, industrie, public en healthcare. Tot deze diensten behoren dashboards die per dag laten zien wat het gebruik per cloud is. Excessen daarin worden direct zichtbaar, zodat klanten maatregelen kunnen nemen om de kosten in de hand te houden. Andere dashboards bieden inzicht in de datastromen tussen de verschillende clouds, wat IT-managers de tools geeft om problemen in de connectiviteit vroegtijdig te signaleren en te verhelpen.

De ontwikkeling van multicloud-diensten gaat verder, beaamt Loo. Simac heeft daarvoor een roadmap met een horizon van anderhalf jaar opgesteld. “De eerste versie van onze oplossing voor cost management is klaar en draait al bij verschillende klanten, maar we komen met een nieuwere, nog uitgebreidere versie. Wij zijn al behoorlijk ver in onze ondersteuning van Microsoft Azure, maar gaan de komende maanden ook flinke stappen zetten op het gebied van Amazon Web Services. Daarnaast heeft security een prominente plek op de roadmap. Als dat nodig is, zullen we de roadmap verder aanpassen en uitbreiden.” Trusted advisor 
De rol van Simac verandert. De traditionele system integrator van vijftig jaar geleden treedt steeds meer op als ‘trusted advisor’. “Wij denken met bedrijven op strategisch niveau mee over de inrichting van het IT-landschap”, weet Loo. “Wij kennen onze klanten, weten waarvan ze wakker liggen en bedienen hen met oplossingen die hun concurrentiepositie versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze klanten uiteindelijk het beste af zijn met de integratie van verschillende clouds in hun IT-landschap. Wij helpen onze klanten met de vertaling van hun bedrijfsstrategie in een multicloud-strategie en kunnen ook de uitvoering daarvan oppakken. Dat is wat wij ‘provided as a service’ noemen.”