Branded content

Een risico-inventarisatie en -evaluatie is belangrijk voor iedere winkel. Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?


Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengen ondernemers hun arbeidsrisico’s in kaart. Het is een soort tweetrapsraket die begint met een checklist die branchegerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s inzichtelijk maakt. Gevolgd door een plan van aanpak met concrete maatregelen om knelpunten aan te pakken.


De RI&E is sinds 1994 via de Arbowet verplicht voor elke ondernemer met personeel. Er wordt op gehandhaafd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn risico’s ten tijde van zo’n controle niet in kaart gebracht en ligt er geen plan van aanpak, dan kan direct een boete worden opgelegd. Maar nog belangrijker: de RI&E maakt je bewust van bepaalde arbeidsrisico’s in je bedrijf. 


Zaken regelen vanuit goed werkgeverschap

Dit jaar maakte Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden alweer de derde versie van zijn RI&E. Het is belangrijk om je RI&E in ieder geval jaarlijks te updaten. “Zo’n inventarisatie is belangrijk voor iedereen die hier werkt”, vindt Maaike Landheer van het kringloopcentrum. “We willen de zaken regelen vanuit goed werkgeverschap. Een RI&E is daar onderdeel van, het legt bloot waar arbeidsrisico’s liggen en wat we zelf kunnen doen om die te beperken.”


RI&E uitbesteed aan arbodienst

Het kringloopcentrum laat de RI&E door de Arbodienst waarmee het een contract heeft uitvoeren. “Die keuze voor een externe partij hebben we bewust gemaakt. Vreemde ogen kijken toch op een andere manier naar arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie. Als ondernemer kun je een blinde vlek op bepaalde gebieden hebben, maar soms zijn er ook dingen waar je totaal geen weet van hebt. Wij zijn geen arbo-deskundigen, onze expertise ligt op een ander vlak.”


Deel de uitkomsten van de inventarisatie

Als voorbeeld haalt Landheer het bedrijfsnoodplan aan. “Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie neemt in een noodsituatie de leiding en onder wiens verantwoordelijkheid wordt de kennis van bedrijfshulpverleners up-to-date gehouden? Het zijn allemaal vragen die tijdens de RI&E aan bod komen. Dat is voor iedereen, ook voor al onze medewerkers, goed om te weten.


Het breed delen van de uitkomsten van de inventarisatie is daarom belangrijk, zegt Landheer. "Ingewikkeld hoeft zoiets niet te zijn, je kunt het simpel houden. Bijvoorbeeld door in de kantine een document op te hangen of mensen te attenderen waar ze de informatie kunnen vinden.”


Praktische tips

De RI&E maakt zowel leidinggevenden als medewerkers bewust van specifieke arbeidsrisico’s en de omgang ermee. “De RI&E biedt ons praktische tips om er als werkgever voor te zorgen dat onze mensen gezond en veilig kunnen werken. Zo organiseren we nu met regelmaat een tiltraining. Of trainingen in klantcontact en omgang met elkaar. In een omgeving als de onze, waar je met zoveel verschillende mensen werkt, blijft het belangrijk daar aandacht aan te besteden. Mooi vind ik dat wij hiervoor ook als werkgever gewaardeerd worden. Aandacht voor gezondheid en veiligheid in de brede zin van betekenis is iets waarmee je je als werkgever op positieve wijze onderscheidt.”


Vereiste in aanbestedingstrajecten

Los van de waarde van de RI&E voor medewerkers, blijkt er voor bedrijven nog meer winst te behalen. Ook voor een kringloopcentrum. Maaike Landheer: “Een actuele RI&E is steeds vaker een vereiste in aanbestedingstrajecten. Bij de gemeente Amersfoort hebben we onlangs meegedaan aan de inschrijving voor het ophalen van ‘goedzooi’.


Die opdracht is ons gegund dankzij de RI&E waarmee we bewijzen een goede werkgever te zijn, ook met oog op risico’s die met ophalen van huisraad gepaard gaan. Er wordt wel degelijk gekeken of je als werkgever aan de RI&E-plicht voldoet en een actief plan van aanpak hebt. Voor elke ondernemer die wil samenwerken met de overheid is een actuele RI&E een must.”