Hoe de back-upstrategie eruitziet, is een vraag die elke organisatie aangaat. Snel herstel van systemen en processen is immers cruciaal voor continuïteit van de bedrijfsvoering. Aeiko van der Made van Carbonite en Webroot, onderdeel van OpenText, legt uit waaraan een goede back-up moet voldoen.

De pers staat vol verhalen van bedrijven die zijn getroffen door gijzelsoftware. Ze onderstrepen het belang van een goede back-up van alle bedrijfskritische data. Vrijwel elk bedrijf is zich daarvan bewust, maar dat bewustzijn vertaalt zich nog niet altijd in een goede back-up- en recovery strategie. Omdat een goede back-up essentieel is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zou de back-up- en recovery-strategie bij elke directie hoog op de agenda moeten staan. Die strategie moet aangeven welke systemen en welke data nodig zijn om de continuïteit van de processen te waarborgen, hoeveel dataverlies het bedrijf zich in geval van een calamiteit kan permitteren en hoe snel de systemen en processen weer in de lucht zijn. Dit zijn zaken die nog te vaak alleen aan de afdeling IT worden overgelaten.


SaaS-oplossingen
Het is uiteraard zaak om de back-up veilig op te slaan. Het liefst ergens buiten de eigen architectuur, bijvoorbeeld in de cloud of op disconnected media. Daardoor wordt de data zoveel mogelijk afgeschermd voor eventuele kwaadwillenden. Met de sterk toegenomen populariteit van SaaS toepassingen staat de data vaak verspreid over verschillen de platforms, waardoor een multicloud-omgeving ontstaat. Het is dus handig om een partner te kiezen die in staat is de data voor de gehele omgeving veilig te stellen.

Extra aandacht is vereist bij het gebruik van SaaS oplossingen zoals Microsoft 365. Bij deze oplossingen blijft het bedrijf in de meeste gevallen als eigenaar verantwoordelijk voor de data. Microsoft biedt momenteel wel enige bescherming tegen gegevensverlies, maar zeker geen volledige back-up- en recovery-functionaliteit. Voor het maken van een back-up zijn in dat geval andere oplossingen nodig. Ook geven die veel meer flexibiliteit. Zo is het mogelijk om op zowel rechten- als objectniveau herstel uit te voeren en gehele omgevingen terug te zetten. Dit draagt uiteindelijk bij aan het snel opnieuw beschikbaar stellen van de data in geval van verlies.

Sneller in de lucht
Carbonite biedt een back-up-oplossing aan waarmee bedrijven de data in de applicaties van Microsoft 365 kunnen veiligstellen in de cloud. Deze oplossing heeft als voor deel dat organisaties de data heel flexibel per objectniveau kunnen terugzetten. Als slechts een deel van de applicaties is getroffen, hoeft dus niet een compleet herstel te worden uitgevoerd. Dat scheelt tijd, wat betekent dat het bedrijf weer sneller in de lucht is.

Simac helpt bedrijven om intern de juiste vragen te stellen en op basis van de antwoorden een goede back-up- en recovery-strategie voor multicloud-omgevingen te formuleren. Als partner van Carbonite is Simac vervolgens in staat om die strategie te vertalen naar de best passende inrichting van onze back-upoplossing. Op die manier is de veiligheid van uw kostbaarste bezit, de bedrijfsdata, gewaarborgd.