Het aantrekkelijk maken van de binnenstad is al jaren een uitdaging. Dat we door de coronacrisis meer online en minder in fysieke winkels shoppen, draagt daar niet aan bij. Het vergroten van de binnenstad en extra wijken met winkeltjes en horeca creëren als een binnenstadsrandgebied kan een oplossing zijn. “Zo’n wijk kun je buitengewoon goed gebruiken om je te profileren”, stelt Felix Wigman, voorzitter van Platform Binnenstadsmanagement.


Afgelopen zomer meldde onderzoeksbureau Locatus dat in heel Nederland 7,2 procent van de winkelpanden leegstaat. In de zeventien grotere binnensteden nam de winkelleegstand toe van 7,9 procent begin dit jaar naar 8,3 procent afgelopen zomer. “Vóór corona deden deze centra het relatief goed. Maar de toename van onlineaankopen, het mijden van drukke plekken en het wegblijven van buitenlandse toeristen wordt hier nu het hardst gevoeld”, stelt Gertjan Slob van Locatus.


Binnenstadrandgebieden kunnen een uitkomst bieden. Voorbeelden van dergelijke gebieden zijn het Modekwartier in Arnhem, het gebied rondom de Lokhal in Tilburg en de...