RetailTrends belt iedere week met een expert over een opvallende actuele ontwikkeling. Deze keer: Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen, over de politieke rem op nieuwe distributiecentra.


De regering moet ervoor zorgen dat er geen nieuwe grootschalige distributiecentra meer komen op ‘ongewenste plekken’. Een motie daartoe wordt volgende week vrijwel zeker aangenomen in de Tweede Kamer. De indieners van de motie stellen dat er de afgelopen jaren steeds meer grote dc’s bij gekomen zijn en dat er tot eind volgend jaar nog zeker 64 in de pijplijn zitten. Dat zou een ongewenst effect hebben op het landschap. Om dat te voorkomen moet een nieuwe landelijke beleidslijn worden opgesteld. Tot die tijd zouden provincies en gemeenten al restrictief moeten omgaan met verzoeken om nieuwe dc’s te bouwen.


Een verbod op grootschalige distributiecentra op bepaalde plekken: een goed idee?

“Die kant gaat het al langer op, dat is niks nieuws. Het grote probleem is dat het niet gebeurt op basis van een integrale ruimtelijke visie. Besturen per motie zorgt voor een hoop ellende. Straks komt er weer een aparte motie over woningbouw of agrarische ruimte. Dat leidt tot hapsnap-beleid: de een doet dit, de ander doet dat. Op basis...