De initiatiefwet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt de gemoederen bezig. Als die wet er doorheen komt, zijn retailers straks verplicht om te weten of de toeleveranciers regels naleven op het gebied van klimaat, milieu en mensenrechten. Vijf vragen en antwoorden.

 

Wat is de huidige situatie?

Volgens de richtlijnen van de OESO hebben alle bedrijven uit EU-lidstaten een zorgplicht ten opzichte van de hele toeleveringsketen waarin ze actief zijn. Toch spannen bedrijven zich volgens diverse politieke partijen en organisaties zoals MVO Nederland niet voldoende in om misstanden in de ketens aan te pakken. Als voorbeeld wordt vaak de kledingindustrie genoemd, waar MVO-samenwerkingen vaak maar moeizaam van de grond komen. Echte verandering komt hierdoor niet op gang. 
 

In 2020 komt de Sociaal-Economische Raad tot de conclusie dat er nationale wetgeving moet komen; hetzelfde oordeel waar het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder ook al mee kwam. Dat besef wordt door steeds meer politieke organen gevoeld. Zo ook door de minister van Buitenlandse Handel en...