Branded content


Een nauwkeurig overzicht van de voorraad op de winkelvloer is belangrijk, maar medewerkers moet en zich toch vooral kunnen focussen op het bedienen van de klant, vindt terStal. Het familie­ modebedrijf introduceerde daarom onlangs industriële pda's die het registreren van de voorraad sneller en efficiënter moeten maken. Zo blijft op de winkelvloer meer tijd over om shoppers van goed advies te voorzien.


De behoefte aan slimme en gebruiksvriendelijke apparatuur om voorraad tellingen uit te voeren was groot bij terStal. De keten met familiemode groeide vorig jaar door tot 220 vestigingen, verspreid door ons hele land. Daar komt bij dat het aantal online aank open toeneemt en begin dit jaar een nieuw distributiecentrum van 3500 vierkante meter zijn deuren opent in thuisbasis Almelo. Kortom: voldoende reden voor de retailer om zijn productvoorraden sneller en scherper in kaart te willen krijgen. Allereerst wilde men het tempo van de traditionele eindejaarstellingen in alle filialen opvoeren. De kledingketen werkte nog altijd met apparatuur waarin verouderde technologie zat. “We zochten een pda voor alle winkels die gebruikmaakt van het Android systeem”, legt ceo Niek Gloudemans van terStal uit. “We hadden vooral behoefte aan stabiele pda's die voldoende functionaliteiten hebben om op termijn breder ingezet te worden.”


Er volgde een test met industriële pda's van leverancier Newland. Deze producent van barcodescan apparatuur is dochter van het Chinese Fujian Newland Digital Technology dat in 1994 startte en zich sinds 2009 ook op de Europese markt richt. Daarmee is het een relatieve nieuwkomer binnen het specialistische techsegment, maar Newland sorteert nadrukkelijk voor op een groeiende aanwezigheid binnen de retailbranche. Als nummer vier in de branche wil Newland voorop lopen in de ontwikkeling van hardware voor retailers. Een belangrijk voordeel voor terStal was dat het bedrijf vanuit Culemborg wordt aangestuurd. “Dat betekent: korte lijnen, flexibiliteit en indien gewenst een snel le levering”, zegt areamanager Benelux Joeri Vos van Newland.


In beeld
De ervaringen van terStals medewerkers met de nieuwe pda's waren positief, blikt Vos terug. “Barcodes worden snel gescand en de medewerker hoeft de pda amper op de barcode te richten om hem te decoderen. Dat versnelt het proces van voorraadinventarisatie aanzien lijk. Naast de snelle hardware kunnen gebr uikers er goed mee uit de voeten door het grote vijf inc h scherm en de handzame vorm van de apparatuur." Die belofte bleek bij terStal inderdaad uit te komen. De inventarisaties verlopen sneller en nauwkeurig. “Het levert ons op een gemiddelde route al snel een tijdswinst van zo’n vijf tot tien procent op”, rekent Gloudemans voor.


'Deze wijze van registreren levert ons al snel een tijdswinst van zo’n vijf tot tien procent op'


TerStal schafte na de proef 250 stuks aan waarmee het bedrijf de complete winkelvoorraden in alle filialen in korte tijd goed in beeld kreeg. Gloudemans is positief over de toepassing van de apparatuur in de praktijk. “We zijn nu in staat om efficiënt en snel (deel)inven tarisaties uit te voeren van de voorraden, zonder dat we daarbij het reguliere proces hoeven te onderbreken”, zegt hij. “De kassa en de scanner gekoppeld aan de kassa hoeven we in de nieuwe situatie niet meer te gebruiken. Daardoor wordt het verkoopproces en bedienen van de klanten niet meer onderbroken tijdens het inventariseren.” Bij terStal worden de pda's even eens ingezet voor diverse logistieke bew egingen in het filiaal. “Denk daar bij aan scanning en uitwisseling van ontvangen goederen en zendingen. Maar ook het uitscannen van te ver zenden goederen kan op deze manier afgehandeld worden.”


Mobiele kassa
Omdat Newland samenwerkt met diverse softwareontwikkelaars van over de hele wereld kon er een aantal opties aan de apparatuur worden toegevoegd. Vos: "We ontwikkelen Android pda's die multi inzetbaar zijn. TerStal kan ze zowel in de winkel als in de magazijnen gebruiken." Gloudemans verwacht daar veel van: “Dankzij de keuze voor Android verwachten we dat we de pda's in de toekomst ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als mobiele kassa om het serviceniveau in onze winkels verder te verbeteren. Een andere mogelijkheid is dat medewerkers direct de voorraad van een artikel in een ander filiaal of in onze webshop kunnen bekijken.” Zodra de kledingketen zijn nieuwe distributiecentrum in Almelo in gebruik neemt, zal Newland ook daar de apparatuur leveren voor order en voorraadpicking. Zo zijn ook de goederenbe wegingen in het distributie centrum nauwkeuriger te volgen. Vos: “ We leveren techniek voor zowel het backend als frontgedeelte. Denk daarbij aan flexibele maatwerkoplossingen die we in samenwerking met terStal ont wikkelen en inzetten.” Zo moet het beheer van het magazijn eenvoudiger worden en kan de kleding keten op basis van een nauwkeurig overzicht betere beslissingen maken. De flexibiliteit om in te spelen op onvoor ziene ontwikkelingen neemt daardoor toe, verwacht Gloudemans. “Voor ons is informatie over de voorraad key."