19
sep

Krimp zonder kramp in retail

Locatie

WTC, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam

Programma

Hoe maak je sterke winkelgebieden nog sterker? Hoe revitaliseer je zwakke winkelgebieden, hoe maak je ze compacter of transformeer je ze naar andere functies? Anders gezegd, hoe organiseer je de krimp zo dat iedereen er beter van wordt – de winkelsector groeit immers niet meer sinds 2009. In ruim 120 vooral kleinere en middelgrote gemeenten (20-80.000 inwoners) is de leegstand inmiddels structureel. De Retailagenda roept op om 20 procent van de winkelmeters uit de markt te nemen. Kan dat eigenlijk wel? Zo ja, hoe?

Hoe worden alle partijen beter?
Het is een ingewikkelde puzzel om sturing op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen met zoveel uiteenlopende stakeholders (retailers, meestal versnipperde vastgoedeigenaren, overheden) en uiteenlopende agenda’s. En het is een ingewikkelde puzzel om het aanbod en type winkels beter op het gebied aan te sluiten. Natuurlijk zijn er al allerlei oplossingen bedacht. Vaak is iedereen van goede wil, onderschrijft de doelstelling, is het overleg gezellig, maar ontbreekt de daadkracht om door te pakken. En soms staan partijen ineens weer tegenover elkaar in plaats van naast elkaar – zie de recente poging tot aanpassing van de huurwetgeving voor winkels.

Kantelpunt in transformatie van winkelgebieden
Toch kan het wél. Krimp is een verschijnsel waar je ook positief mee om kunt gaan. We lijken zelfs op een kantelpunt te zitten. Grote beleggers trekken zich terug uit winkelgebieden van lagere orde, waardoor de prijzen dalen en jonge ondernemers weer kansen krijgen. Daardoor ontstaat innovatie, een soort van gentrification en nieuwe daadkracht. Hoe ga je tegelijkertijd om met de vraag of je in een periode van krimp nog moet uitbreiden in de sterke gebieden? De sprekers op dit congres presenteren inspirerende voorbeelden uit hun praktijk hoe alle partijen beter zijn geworden door de krimp intelligent aan te pakken. Soms door scherpe keuzes te maken, soms door andere partijen wat te gunnen, soms door gedifferentieerde oplossingen die makkelijk na te volgen zijn.

Dit congres wordt georganiseerd door Vastgoedjournaal en RetailTrends Media.

Sprekers

12.00-13.00 uur  Retail-inlooplunch en netwerken.

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Pieter Affourtit, Directeur Affourtit Consultancy en Oud-Algemeen Directeur WPM Groep.
-Wat is het probleem, welke oplossingen zijn al bedacht en welke werken echt?

13.15 Sprekende Cijfers. Frank Verwoerd, Research Manager Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars en winnaar Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award 2017, presenteert samen met Wilfred van der Neut, Directeur Dynamis, heet van de naald het rapport ‘Sprekende Cijfers Retailmarkten’.
- Hoe groot is de winkelleegstand, waar is die structureel en waarom?
- Welke winkelgebieden zijn perspectiefvol, welke hebben het moeilijk?
- Hoe groot is de verborgen leegstand?
- Waar is een herijking zichtbaar? Welke gemeenten zijn goed bezig?
- Tonen de cijfers het kantelpunt al aan? Zijn er al ergens vierkante meters uit de markt genomen?

13.45 Van winkelstraat naar binnenstad vol leven. Vera van der Vlerk, Procesmanager Binnenstad gemeente Schiedam.

Schiedam staat al jaren hoog in de landelijke lijst van winkelleegstand. Wat is de Schiedamse aanpak waardoor de leegstand inmiddels stabiel geworden is? Er is een kantelpunt bereikt, hoe gaat Schiedam hierop doorpakken?
- Welke maatregelen, waaronder de recente invoering van een leegstandsverordening, heeft Schiedam - getroffen? Wat is de rol van de gemeente hierin en wat is nodig van andere partijen?
- Wat heeft in Schiedam goed en minder goed gewerkt? Wat zijn de lessons learned?

14.15 Ruilverkaveling. Robert Lautenbach, Projectmanager Stadsontwikkeling gemeente Winterswijk.
- Hoe is het Winterswijk gelukt om overtollige meters vastgoed uit de markt te nemen?
- Waarom blijkt ruilverkaveling een goed instrument te zijn? Wat is daarvoor nodig? Wie moeten erbij betrokken - worden? Hoe is dit in andere gemeenten na te volgen? Do’s & don’ts.
- Waarom knappen als neveneffect sommige niet-ruilende vastgoedeigenaren nu toch ineens hun panden op?

14.45 Pauze


15.15 Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Stef Weekers, Directeur WOM Noordwest Utrecht.

- Hoe slaagt de WOM erin de kwaliteit van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht Noordwest te verbeteren? Een belangrijke winkelstraat dicht tegen het centrum aan, maar in een wijk met een urgente problematiek van leegstand, verloedering en overlast.
- Op welke manier is een gemeentelijke wijkontwikkelingsmaatschappij georganiseerd?
- Welke rol spelen andere vastgoedeigenaren in de kwaliteitsverbetering?
- En hoe wordt de branchering aangepakt, de openbare ruimte en de leegstand?

15.45 Winkelvastgoedinvesteerder. Richard Dallinga, Managing Director Real Estate HB Capital (internationaal investeringsbedrijf in (winkel)vastgoed en ondernemingen van de familie Blokker).
- Wat is de visie van HB Capital  ten aanzien van het investeren in krimpende winkelgebieden in de huidige retailmarkt?
- Welke aanpak om winkelgebieden te versterken of te transformeren werkt in de praktijk goed naar de ervaring van HB Capital? Hoe verhoog je passantenstromen, verleng je de verblijfsduur en verhoog je de bestedingen?
- Wat doet HB Capital hier zelf aan? Wat zijn de resultaten?


16.15 Samenvatting en afsluiting door middagvoorzitter Pieter Affourtit.

16.20 Retail-netwerkborrel

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@retailtrends.nl o.v.v. ''Krimp zonder kramp in retail''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

RetailTrends

De kracht van de kudde

Exclusief voor members van RetailTrends: in een nieuwe artikelreeks zoomen we...