Vastgoed nieuws | Voor professionals in retail & brands

De beschikbaarheid van winkelpanden en de ontwikkeling van de huurprijzen zijn thema's die veel retailers bezighouden. Sommige binnensteden kampen met leegstand, op andere plekken speelt dat probleem veel minder. Botsende belangen van huurders en retailers leiden soms tot spanningen. Ook de rol van de (lokale) overheid mag niet worden onderschat. Deze ontwikkelingen en al het andere nieuws rondom vastgoed vind je op deze pagina.