In de grachten van Amsterdam liggen vermoedelijk veertig woonboten die illegaal dienst doen als hotel. Dat zijn er tweemaal zoveel als verwacht. De Dienst Binnenwaterbeheer meldt dit op basis van controles. Betrapte eigenaren ontvangen een brief met de mededeling dat hun boot de gracht uit moet.