Het Belgische bedrijfsleven heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Nederland. Aanleiding is het feit dat Nederland het gebruik van stillere autobanden via strengere Europese wetgeving wil stimuleren.

Volgens de autobranche in Belgie is de maatregel voor hen zeer nadelig en zou bovendien fors concurrentienadeel ontstaan indien ons land zijn zin krijgt.