De consumptieve bestedingen zijn in september met 2,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het aantal koopdagen en prijsveranderingen besteedden Nederlandse huishoudens 2,3% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag publiceerde (CBS).

Huishoudens hebben 3,1% meer besteed aan goederen. Zij kochten vooral meer duurzame goederen. Aan diensten is 1,6% meer besteed dan een jaar eerder.

Aan duurzame goederen is in september 4,6% meer besteed dan een jaar eerder. Tot de duurzame goederen behoren onder meer meubels, kleding, auto's, televisies en wasmachines. Vanaf medio 2005 zijn de uitgaven aan deze conjunctuurgevoelige goederen sterk aangetrokken. In de eerste negen maanden van dit jaar is 7% meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Dergelijke uitbundige groeicijfers zijn volgens het CBS sinds het einde van de jaren negentig niet meer voorgekomen.

Vergeleken met de groei in voorgaande jaren was de toename van de consumptie in de eerste drie kwartalen van dit jaar fors, aldus het CBS. Er is in deze periode 3% meer besteed aan goederen en diensten dan in de eerste drie kwartalen van 2005. Daarbij bleef de toename in het derde kwartaal iets achter bij die in het eerste halfjaar van 2006.