Sinds de overname van YouTube door Google staan bedrijven te springen aanklachten wegens copyrightschending in te dienen. YouTube heeft beloofd voor 1 januari een uitgebreid anti-piracy-filter gereed te hebben, maar vooralsnog is hier niets van te merken.
Het filter, dat auteursrechtelijk beschermd materiaal automatisch moet blokkeren, hoort bij een voorlopige deal tussen YouTube en Warner. Als een dergelijk filter niet voor 1 januari geïmplementeerd zou zijn, zou het contract dat YouTube het recht geeft om muziekvideo's en andere Warner-content online te zetten niet meer gelden. De verwachting is dat YouTube nog twee weken heeft voor Warner zijn geduld verliest.