Het recht van luchtvaartpassagiers op schadevergoeding bij vertraging, annulering of instapweigering is slecht geregeld. Dat zegt de Barin, de vereniging van op Nederland vliegende luchtvaartondernemingen. Volgens de vereniging geeft de Europese richtlijn die in februari 2005 van kracht werd teveel onduidelijkheid.

Tegelijkertijd melden consumentenorganisaties in Europa een stroom van klachten over niet-opgeloste geschillen tussen klanten en luchtvaartmaatschappijen. Passagiers menen recht te hebben op een vergoeding bij het in gebreke blijven van de luchtvaartonderneming. De luchtvaartondernemingen beroepen zich op hun beurt vaak op overmacht of op het feit dat de betreffende klachten niet binnen de Europese regeling vallen.

‘Er is in veel gevallen geen passende wetgeving als het gaat om grensoverschrijdende conflicten’, concludeert ook het European Consumer Centre (ECC) Network, dat speciaal is opgericht om het vertrouwen in de Europese interne markt te vergroten. Binnenkort presenteert de Europese Commissie een evaluatie van de werking van de richtlijn en doet ze voorstellen de regelgeving ‘waar nodig aan te passen’. Verwacht wordt dat de EC de richtlijn zal verscherpen. 

Meer informatie voor professionals in leisure vindt u op Leisurenews.nl