Leidinggevenden die een snelle carrière maken, begrijpen zichzelf en anderen beter. Ook hebben ze een breder denkkader. Tot die conclusie komt organisatiepsycholoog Troy Jensen van het Engelse managementadviesbureau Kaisen Consulting op basis van onderzoek onder achthonderd senior managers en hun loopbanen. Tevens verlegt hij eerder grenzen, staat meer open voor nieuwe manieren van werken. Hij of zijn kan bovendien beter omgaan met emoties.