Sagres Retail Dynamics heeft de raad van commissarissen samengesteld. De softwareleverenacier voor retailers heeft als eerste commissarissen dhr.Buuron en dhr.Jilderda benoemd.