De economische kosten van drankmisbruik zijn ruim twee keer hoger dan de opbrengst van alcoholaccijns. Dat blijkt uit onderzoek van Anderson en Baumberg in opdracht van de Europese Commissie. De onderzoekers zien in het verhogen van de accijnzen en het beperken van de toegankelijkheid van drank voor jongeren de belangrijkste maatregelen om drankmisbruik tegen te gaan.

De economische kosten van drankmisbruik in de 25 lidstaten van de Europese Unie bedroegen in 2003 125 miljard euro. Dat komt overeen met 1,3 procent van het gemeenschappelijk binnenlands bruto product (bbp). De kosten kunnen worden opgedeeld in 66 miljard euro aan directe kosten (gezondheidszorg, politie, justitie, beschadiging van eigendommen, verkeersongelukken) en 59 miljard euro aan productieverliezen (absenteisme, werkloosheid, voortijdig overlijden).

Drankmisbruik is zo, na hoge bloeddruk en roken, het derde gezondheidsprobleem van de Europese Unie. Volgens Anderson en Baumberg bedragen de immateriele kosten als gevolg van drankmisbruik uitgedrukt in geld circa 270 miljard euro.