In veel midden- en kleinbedrijven is de bedrijfsopvolging niet in orde. Ruim driekwart (78 procent) van de middenstanders heeft geen vervanging geregeld. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zakelijk Testament’ van accountantskantoor Deloitte in samenwerking met onderzoeksbureau Motivication.

Van de ondernemers blijkt 68 procent in de bedrijfsstructuur geen rekening te houden met een (on)geplande overdracht. Ook heeft een derde van de ondervraagden de directe familie niet op de hoogte gebracht van wat er geregeld moet worden bij plotseling overlijden.