Gratis spaarzegels hebben een Limburgse caissière van een Edah-filiaal haar baan gekost. De werkneemster hield zelf een paar zegeltjes van klanten die lieten weten er geen prijs op te stellen.

De spaarzegeltjesaffaire werd door de supermarkt en de caissière tot bij het gerechtshof in Den Bosch uitgevochten. De vrouw vond het belachelijk dat ze voor enkele zegeltjes op staande voet was ontslagen. Toch oordeelde het gerechtshof deze week dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig vergrijp.