Bavaria komt met nieuw bier dat in het koelvak bewaard moet worden. Het product, 'Swinckels Volmaakt' genaamd, zal via koelcontainers worden aangeleverd aan de horeca, slijterijen en supermarkten. Het is nog niet duidelijk of het bier in de supermarkten in het koelvak komt te liggen of dat er aparte koelvitrines voor worden gebruikt.

Marketing-directeur Peer Swinkels spreekt in dagblad BN/De Stem van een onderscheidend, superieur pilsener. Het bier wordt daarom bewust onder een aparte merknaam op de markt gebracht, om aan te geven dat het om een duidelijk ander product gaat dan het reguliere Bavaria-bier.