Justitie gaat illegale toto’s en lotto’s in tabakswinkels hard aanpakken. Uit een steekproef gehouden in Amsterdam in opdracht van het ministerie van Justitie blijkt dat tabakswinkeliers zich massaal schuldig maken aan illegale praktijken.

Uit de steekproef blijkt dat een op de drie tabakswinkels formulieren voor illegale kansspelen aanbiedt. Tabakswinkels krijgen binnenkort een waarschuwingsbrief waarin staat dat ze onmiddellijk met deze handel moeten stoppen. Daarna volgen controles, die beginnen in de grote steden omdat het probleem daar het grootst is. Worden winkeliers dan nog betrapt, dan krijgen zij hoge geldboetes. Ook kunnen ze worden uitgesloten van de verkoop van officiële lottoformulieren en staatsloten.