Het systeem met de verwijderingsbijdrage moet onmiddellijk worden afgeschaft. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wordt huishoudelijke apparatuur door de producenten onnodig duur gemaakt om zo de recycling te betalen.

De RND becijferde dat de organisaties die de recycling uitvoeren zeker 200 miljoen euro in kas hebben. ‘Dat is ruim voldoende om tot in lengte van jaren huishoudelijke apparatuur te verwerken’, zegt Sjoerd Veenstra, directielid van de Raad. Ook het ministerie van VROM noemt de financiering in een nog te publiceren onderzoek ondoorzichtig en ondemocratisch.

Voor PvdA-Kamerlid Paul Tang is dit alles aanleiding in te grijpen. ‘Zaak voor de NMa, omdat de consument stelselmatig teveel betaalt’, aldus het Kamerlid.