Spotjes die de consument waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk keren terug op de buis. Rond de laatste jaarwisseling voerde De Stichting Consument en Veiligheid vooral campagne via internet.

De internetcampagne was bedoeld om jongeren beter te bereiken. Minister Cramer van Milieubeheer geeft echter toe dat een te ‘beperkte groep’ de campagne heeft gezien. Onder meer de VVD maakte zich sterk voor een terugkeer van de tv-spotjes. Afgelopen jaarwisseling nam het aantal vuurwerkslachtoffers flink toe: 960 tegen de 660 in oudejaarsnacht 2005.