De groep alleenstaanden groeit de komenden decennia met bijna een miljoen mensen. Dat blijkt uit de nieuwe huishoudensprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2050 is het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen van 2,6 naar 3,5 miljoen euro. De vergrijzing is de voornaamste oorzaak van de toename. Ruim twee derde van de groei ligt bij personen van 65 jaar of ouder. Hun aantal neemt toe van 0,8 naar 1,4 miljoen. Reden hiervan is dat het risico van het overlijden van een partner groter is. Ook blijven ouderen langer zelfstandig wonen.