De tomatenmarkt experimenteert volop met allerlei nieuwe tomatensoorten, maar de consument lijkt nauwelijks geïnteresseerd. Door het grote aanbod kelderen de tomatenprijzen.

Zaadveredelaars en tomatenkwekers lijken zo hun doel voorbij te schieten met diverse experimenten met onder meer honing-, cherry- en tijgertomaten. Dat zei voorzitter Pleun van Dijk van coöperatie Fresq op een bijeenkomst naar aanleiding van de presentatie van de jaarcijfers.

De leden van de coöperatie leiden onder de gedaalde tomatenprijs. Het aanbod uit Spanje is momenteel flink groter, terwijl de productie in Nederland, aangemoedigd door het warme weer, ook fors is opgevoerd.

Het areaal van Fresq groeide in 2006 met 42 hectare tot 524 hectare. Volgens Van Dijk een indicatie van de schaalvergroting in de glastuinbouw. Saneringen moeten de branche weer gezond maken. De omzet van Fresq groeide naar 328 miljoen euro.